Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις Τώρα: 13 συμβασιούχοι στο δήμο Ιλίου

Αιτήσεις Τώρα: 13 συμβασιούχοι στο δήμο Ιλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για 8 μήνες
3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (Α’ Ειδικότητας) για 8 μήνες
2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (ΣΤ’ Ειδικότητας) για 8 μήνες
4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι για το χρονικό διάστημα 01/09/2018-31/07/2019
5 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι για το χρονικό διάστημα 01/09/2018-31/07/2019
2 ΔΕ Μάγειρες για το χρονικό διάστημα 01/09/2018-31/07/2019
3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03-13/08/2018

Αναλυτικότερα στ’ αρχεία που επισυνάπτονται.

Τηλέφωνο:

213 2030105, 213 2030122-3