ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό ενισχύονται αρκετοί φορείς του δημοσίου προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους. Το Dimosio.gr παρουσιάζει τις 135 θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η σημερινή 13/1/2020 και αφορά Το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής , τον Δήμο Καρδίτσας και τον Δήμο Γλυφάδας.

Υπάρχουν ακόμα ανοικτές οι αιτήσεις καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι θέσεις εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων ΥΕ Καθαριοτητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/01/2020-13/01/2020. Τηλέφωνο: 2610 996628, 2610 996651, 2610 997606, 2610 969076

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.Τηλέφωνο: 26823 60633

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 15/09/2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/01/2020-13/01/2020. Τηλέφωνο: 210.3240563, εσωτ.110

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Τηλέφωνο: 24413 50726, 24413 50723, 24413 50839, 24413 50728.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

6 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτες Κοιμητηρίου)
4 ΥΕ Φύλακες Εργάτες (Κοιμητήριο)

Τηλέφωνο: 213 2025221-5

Δείτε την προκήρυξη εδώ