Αρχική Δήμοι Αιτήσεις για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους Αγ. Δημητρίου

Αιτήσεις για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους Αγ. Δημητρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινάει το φθινόπωρο του 2018 η νέα περίοδος για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, κατά την οποία νέοι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν την καλλιέργεια του δικού τους λαχανόκηπου, αφού αξιολογηθούν οι αιτήσεις που θα υποβάλουν.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στον 3ο όροφο του Δημαρχείου (Αγ. Δημητρίου 55) μέχρι το τέλος Ιουλίου 2018 και πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία ταυτότητας

Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2017

Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση

Λογαριασμός ΔΕΚΟ

Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ.: 2132007702 – 03 – 07 και 6973960605.