Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για προσλήψεις εκπαιδευτών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Αιτήσεις για προσλήψεις εκπαιδευτών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 02/09/2019 και ώρα 08:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 06/09/2019 και ώρα 18:00 και πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση, δίνονται στην υπ΄ αριθμ. 66605/28-08-2019 Προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr και στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.