Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 107 συμβασιούχους στο δήμο Πειραιά

Αιτήσεις για 107 συμβασιούχους στο δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 107 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

40 ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας
7 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
2 ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών
52 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/11/2018-22/11/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

213 2022250, 213 2022256 & 213 2022556