Αρχική Εποχικοί Αιτήσει τώρα για 200 στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Αιτήσει τώρα για 200 στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 200 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/08/2019-06/09/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 210 3722500