Αρχική Οικονομία Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε 0,8% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2010=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2018, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,8% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, αύξηση 8,6%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, αύξηση 7,0%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,7%.