Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Αυξήσεις μισθών σε δημόσιο, πρώην ΔΕΚΟ και ΜΜΕ

Μικρές αυξήσεις έως 20 ευρώ στους μισθούς τους θα δουν με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου χιλιάδες μισθωτοί σε ορισμένες πρώην ΔΕΚΟ, εργαζόμενοι σε ΜΜΕ, αλλά και σε τράπεζες, λόγω των μειώσεων που προκύπτουν στις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλουν στο εξής, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, για την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών για τον κλάδο σύνταξης μισθωτών, από 01-01-2017 έως την 01-01-2020.

Η απόφαση προβλέπει τη σταδιακή μείωση των εισφορών από το 2017 έως το 2020, ώστε αυτές στο τέλος του 2020 να διαμορφώνονται σε ποσοστό 6,67% για τους ασφαλισμένους και σε ποσοστό 13,33% για τους εργοδότες.

Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε μικρές αυξήσεις, ανάλογα με το μισθό, για χιλιάδες εργαζόμενους αλλά και ελαφρύνσεις στις εισφορές που πληρώνουν οι εργοδότες.

Από την 01-01-2017, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης, αναπροσαρμόζονται, ως εξής:

 • ΤΑΠ-ΔΕΗ

Εισφορά ασφαλισμένου              Εισφορά εργοδότη

11% μέχρι 31/12/2016                22% μέχρι 31/12/2016

9,92% από 01/01/2017              19,83% από 01/01/2017

8,84% από 01/01/2018              17,67% από 01/01/2018

7,75% από 01/01/2019              15,5% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020              13,33% από 01/01/2020

 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Εισφορά ασφαλισμένου              Εισφορά εργοδότη

8,835% μέχρι 31/12/2016          19,165% μέχρι 31/12/2016

8,29% από 01/01/2017              17,70% από 01/01/2017

7,75% από 01/01/2018              16,25% από 01/01/2018

7,22% από 01/01/2019              14,79% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020              13,33 % από 01/01/2020

 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ και τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Εισφορά εργοδότη                    Εισφορά ασφαλισμένου          ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

8,835% μέχρι 31/12/2016        19,915% μέχρι 31/12/2016      19,665% μέχρι 31/12/2016

8,29% από 01/01/2017            18,27% από 01/01/2017          18,08% από 01/01/2017

7,75% από 01/01/2018            16,66% από 0/01/2018            16,5% από 01/01/2018

7,22% από 01/01/2019            14,98% από 01/01/2019          14,9% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020            13,33% από 01/01/2020          13,33% από 01/01/2020

 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Εισφορά ασφαλισμένου           Εισφορά εργοδότη

8,835% μέχρι 31/12/2016       19,165% 18,665% μέχρι 31/12/2016

8,29% από 01/01/2017           17,700% 17,33% από 01/01/2017

7,75% από 01/01/2018           16,250% 15,99% από 01/01/2018

7,22% από 01/01/2019           14,790% 14,67% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020           13,33% από 01/01/2020

Για τους υπαλλήλους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ η εισφορά είναι ήδη 6,67%.

 • Πρώην Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας η Εθνική (ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ»)

Εισφορά ασφαλισμένου            Εισφορά εργοδότη

16,665% μέχρι 31/12/2016

6,67% από 01/01/2017            15,83% από 01/01/2017

15% από 01/01/2018

14,16% από 01/01/2019

13,33% από 01/01/2020

 • Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

Εισφορά ασφαλισμένου                  Εισφορά εργοδότη

8% μέχρι 31/12/2016                     15% μέχρι 31/12/2016

7,67% από 01/01/2017                  14,58% από 01/01/2017

7,34% από 01/01/2018                  14,17% από 01/01/2018

7,00% από 01/01/2019                  13,75% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020                  13,33% από 01/01/2020

 • Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν την 01/01/1993, προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού, υποβολείς μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου προσωπικό σκηνής ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου χορευτές.

Εισφορά ασφαλισμένου              Εισφορά εργοδότη

10,97% μέχρι 31/12/2016           16,03% μέχρι 31/12/2016

9,9% από 01/01/2017                 15,36% από 01/01/2017

8,83% από 01/01/2018               14,69% από 01/01/2018

7,75% από 01/01/2019               14,01% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020               13,33% από 01/01/2020

 • Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την 01/01/1993, ηθοποιοί μελοδραματικού, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου υποβολείς προσωπικό σκηνής χορευτές προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιρειών πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες.

Εισφορά ασφαλισμένου              Εισφορά εργοδότη

8,87% μέχρι 31/12/2016             14,73% μέχρι 31/12/2016

8,32% από 01/01/2017               14,38% από 01/01/2017

7,77% από 01/01/2018               14,03% από 01/01/2018

7,22% από 01/01/2019               13,68% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020               13,33% από 01/01/2020

 • Ασφαλισμένοι, πριν την 01/01/1993, τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955).

Εισφορά ασφαλισμένου               Εισφορά εργοδότη

25,33% μέχρι 31/12/2016

6,67%  από 01/01/2017              22,33% από 01/01/2017

19,33% από 01/01/2018

16,33% από 01/01/2019

13,33% από 01/01/2020

 • Ασφαλισμένοι, πριν την 01/01/1993, τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου.

Εισφορά ασφαλισμένου              Εισφορά εργοδότη

0% μέχρι 31/12/2016

6,67% από 01/01/2017              3,33% από 01/01/2017

6,67% από 01/01/2018

10,00% από 01/01/2019

13,33% από 01/01/2020

 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-πρώην ΤΣΠΕΑΘ

Εισφορά ασφαλισμένου                Εισφορά εργοδότη

8,5% μέχρι 31/12/2016                 7,5% μέχρι 31/12/2016

8,05% από 01/01/2017                8,95% από 01/01/2017

7,6% από 01/01/2018                  10,4% από 01/01/2018

7,15% από 01/01/2019                11,85% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020                13,33% από 01/01/2020

 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-πρώην ΤΑΤΤΑΘ

Εισφορά ασφαλισμένου                Εισφορά εργοδότη

6,67% μέχρι 31/12/2016              17% μέχρι 31/12/2016

16,09% από 01/01/2017

15,18% από 01/01/2018

14,27% από 01/01/2019

13,33% από 01/01/2020

 • ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

Εισφορά ασφαλισμένου                  Εισφορά εργοδότη

4% μέχρι 31/12/2016

6,67% από 01/01/2017                   6,33% από 01/01/2017

8,66% από 01/01/2018

10,99% από 01/01/2019

13,33% από 01/01/2020

 • Ασφαλισμένοι, πριν και μετά την 01/01/1993, που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών.

Εισφορά ασφαλισμένου                 Εισφορά εργοδότη

0% μέχρι 31/12/2016                    14% μέχρι 31/12/2016

1,67% από 01/01/2017                 13,83% από 01/01/2017

3,34% από 01/01/2018                 13,67% από 01/01/2018

5,00% από 01/01/2019                 13,50% από 01/01/2019

6,67% από 01/01/2020                 13,33% από 01/01/2020

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού με ρεκόρ συμμετοχών

Αναρτήθηκαν σήμερα, Σάββατο 22 Ιουνίου, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν...

ΛΑΡΚΟ: Συλλαλητήριο εργαζομένων – «Ο,τι κι αν ψηφίσουν, θα το κάνουμε κουρελόχαρτο»

Με μια μεγάλη σε όγκο αλλά και διάρκεια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ, έχοντας στο πλευρό τους εκατοντάδες συνδικάτα,...

Συνταξιούχοι και ευάλωτοι: Πότε θα δοθεί το έκτακτο επίδομα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FΜ, πως η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα βάσει ενός ευρωπαϊκού κανονισμού να...

Επίδομα Ανεργίας: Όλες οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Η νέα υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προτίθεται να προβεί σε ριζικές αλλαγές σχετικά με το επίδομα ανεργίας το φθινόπωρο. Η αναδιαμόρφωση...