Αρχική ΑΣΕΠ ΑΔΜΗΕ: Προσλαμβάνει 49 άτομα – Σε ποιες περιοχές

ΑΔΜΗΕ: Προσλαμβάνει 49 άτομα – Σε ποιες περιοχές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ανακοίνωσε την πρόσληψη 49 εργατών. Οι θέσεις εργασίας αφορούν εργάτες για περιοχές όπως τα Σεπόλια, η Νότια Αττική, η Αιτωλοακαρνανία, η Αρκαδία, η Κοζάνη, η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα.

Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 για κάθε προκήρυξη αντίστοιχα.

Οι θέσεις εργασίας στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργάτες (49 θέσεις εργασίας) – Σεπόλια, Ν. Αττικής, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αττική.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
Αίτηση Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέσω e-ΕΦΚΑ Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 / 1986 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία που απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοικαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή να την στείλουν ηλεκτρονικά σε email. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα (υπολογιζόμενες 5 εργάσιμες) της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Κεντρικό κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, Δυρραχίου 89 & Κηφισού Τ.Κ. 104 43 Αθήνα), στα Περιφερειακά καταστήματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.