Αρχική Εργασιακά Άδεια ειδικού σκοπού: Υποβολή αιτήσεων στην ΕΡΓΑΝΗ έως τις 15 Ιανουαρίου

Άδεια ειδικού σκοπού: Υποβολή αιτήσεων στην ΕΡΓΑΝΗ έως τις 15 Ιανουαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ε11.1 άδειας ειδικού σκοπού, έχουν έως τις 15 Ιανουαρίου 2022 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας έως και 31.12.2021 δίνει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ειδικότερα από 1.1.2022 ως 15.01.2022 οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο “Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)”.

Το έντυπο Ε11.1 Άδειες Ειδικού Σκοπού, είναι διαθέσιμο για υποβολές από 01.01.2022 έως τις 15.01.2022 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας έως και 31.12.2021.