Σάββατο, Μάρτιος 6, 2021
Αρχική Ασφάλιση ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στην έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην επίλυση ενός ζητήματος που αφορά σε πολλές επιχειρήσεις και ελεγκτικά γραφεία και οδηγεί στην αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε πως με την πάροδο 18μήνου από την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης παραγράφεται, κατ’ αρχήν, το δικαίωμα του Δημοσίου να προβεί σε φορολογικό έλεγχο για χρήσεις έως 31.12.2013. 

Η εν λόγω απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στηρίζεται στο σκεπτικό της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 320/2020) στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης σχετικά με τα φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με την απόφασή της αυτή επεκτείνει ορθά την ίδια μεταχείριση και στα φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δέχτηκε ότι οι χρήσεις έως το 2013 θεωρούνται περαιωμένες εφόσον η ελεγχόμενη επιχείρηση είχε λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, συμπεριλαμβανομένου του ανεπιφύλακτου πιστοποιητικού με θέματα έμφασης, έχουν παρέλθει 18 μήνες από την υποβολή του πιστοποιητικού και ο έλεγχος από τις φορολογικές αρχές λαμβάνει χώρα ακριβώς για τα θέματα στα οποία τέθηκε η έμφαση, δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για βαρύτερες παραβάσεις που προβλέπει ειδικά ο νόμος.

Να σημειωθεί πως αν υπάρχουν ενδείξεις για βαρύτερες παραβάσεις, σε αυτή την περίπτωση ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείται μετά την πάροδο της 18μηνης προθεσμίας είναι μη νόμιμος, καθώς έχει παραγραφεί το σχετικό δικαίωμα του Δημοσίου.