Μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Από αύριο, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή των δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, όσοι από τους περίπου 680.000 φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, διαπιστώσουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία στις δηλώσεις τους, πρέπει να τα διορθώσουν ή/και να τα συμπληρώσουν σωστά και να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024. Σήμερα, 1 Ιουλίου 2024, είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή της αρχικής δήλωσης, ενώ από αύριο, 2 Ιουλίου έως την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις.

Από τις 1.232.538 προσυμπληρωμένες δηλώσεις (που αφορούν 1.429.670 φορολογούμενους), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν υποβληθεί ήδη 724.000 δηλώσεις (852.500 φορολογούμενων).

Οι φορολογούμενοι που είναι επιλεγμένοι για αυτόματη υποβολή από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις, λαμβάνουν εβδομαδιαία ενημέρωση μέσω e-mail και της πλατφόρμας myAADE για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τους που η ΑΑΔΕ έχει λάβει από τρίτους φορείς (όπως εργοδότες και πιστωτικά ιδρύματα). Αυτό τους επιτρέπει να ελέγξουν αν υπάρχει αλλαγή στη φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Προς το παρόν 22.730 φορολογούμενοι έχουν ειδοποιηθεί για αλλαγές στα στοιχεία τους μετά την αρχική προεκκαθάριση και δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση, ενώ 8.036 φορολογούμενοι χρειάζεται να υποβάλουν τη δήλωσή τους λόγω νεότερων στοιχείων (όπως αλλαγή φορολογικής κατοικίας ή οικογενειακής κατάστασης, υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2022).

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ δρομολογεί την ενημέρωση των φορολογουμένων για τους οποίους έχουν προκύψει νέα στοιχεία μετά την υποβολή της δήλωσής τους. Αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των νέων στοιχείων και, εάν χρειάζεται, να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ή να προβούν σε άλλες απαραίτητες ενέργειες.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις