Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων για τις 242 προσλήψεις κλάδων Πληροφορικής, Μηχανικών και Διοικητικού Οικονομικού στην ΑΑΔΕ
Αναρτήθηκαν οι πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 της ΑΑΔΕ αφορά την την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 242 ατόμων και διάρκεια απασχόλησης 36 μηνών για την κάλυψη αναγκών προσωπικού της Αρχής, που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη της ΑΑΔΕ αφορά την πρόσληψη 242 ατόμων, κλάδων Πληροφορικής, Μηχανικών και Διοικητικού Οικονομικού.