Ηλεκτρονικό μήνυμα στο TaxisNet θα λάβουν όσοι χρωστούν στην εφορία και στον ΕΦΚΑ ποσά μεγαλύτερα από 150.000 ευρώ και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα για πάνω από 1 έτος.

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε οφειλέτες για αποπληρωμή ή ρύθμιση οφειλών

Το μήνυμα θα υπενθυμίζει στους οφειλέτες ότι θα πρέπει είτε να αποπληρώσουν την οφειλή τους είτε να την ρυθμίσουν έως τις 21 Ιουνίου ενόψει και της επικαιροποίησης – δημοσιοποίησης της λίστας των μεγαλο-οφειλετών στα τέλη του μήνα.

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε οφειλέτες για αποπληρωμή ή ρύθμιση οφειλών
ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε οφειλέτες για αποπληρωμή ή ρύθμιση οφειλών

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής με οδηγίες που απέστειλε στον ελεγκτικό μηχανισμό ζητά να προχωρήσει στον άμεσο έλεγχο υποθέσεων οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους, εισαγγελικές παραγγελίες, υποθέσεις μεγάλων επιστροφών φόρων και αγοραπωλησίες ακινήτων που δεν εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Με βάση τις οδηγίες οι υποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα κατατάσσονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε οφειλέτες για αποπληρωμή ή ρύθμιση οφειλών
ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε οφειλέτες για αποπληρωμή ή ρύθμιση οφειλών

Οι έλεγχοι

Από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης θα πραγματοποιηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι.

Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα  επιλέγονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Από το σύνολο των υποθέσεων κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση.

Ποιες υποθέσεις αφορά

Τουλάχιστον το 70% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Τουλάχιστον το 75% θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.