Αρχική Οικονομία ΑΑΔΕ: Άμεσες επιστροφές φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ: Άμεσες επιστροφές φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ταχύτερες διαδικασίες για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις ενεργοποιεί από τις 19 Νοεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ εντός του πρώτου εξάμηνου του 2023 θα ενεργοποιηθούν και οι αυτόματες επιστροφές ΦΠΑ. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, σε περίπτωση που από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται στην επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, αναφέρουν από τη διοίκηση και πριν από την επιστροφή των φόρων θα διενεργείται από το ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS έλεγχος με βάση τα κριτήρια κινδύνου, και σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, τον λόγο θα έχουν οι ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι έλεγχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 10 ημερών.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Πιτσιλή:

Σε περίπτωση που με την υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, αυτό επιστρέφεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
Για την αξιολόγηση των πιστωτικών δηλώσεων δεν απαιτείται υποβολή έγγραφου αιτήματος, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.
Η αξιολόγηση υλοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS.
Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος για την επιστροφή του φόρου, προβαίνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δέκα εργάσιμων ημερών σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άλλες οφειλές προς την Εφορία ή τους ΟΚΑ.
Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση εντολής ελέγχου εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων πιστωτικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που χαρακτηρίστηκαν με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», εκδίδονται σημειώματα για την επιστροφή του φόρου.

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής επιστρεπτέου φόρου είναι οι ακόλουθες:

Πριν από την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, οι υπηρεσίες θα ελέγχουν εάν υπάρχουν οφειλές σε εφορίες ή τους ΟΚ για συμψηφισμό. Τυχόν υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στην επιχείρηση.
Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει χρέη ή οφειλές για συμψηφισμό, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προχωρούν στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση, θα πιστώνεται το ποσό στον λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης.
Όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ, το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα για αυτόματες επιστροφές ΦΠΑ σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν χρέη στο Δημόσιο. Οι συμψηφισμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες.