ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων που θέσπισε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ένθετο του Έθνους “ΕΡΓΑΣΙΑ+”  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει υποβάλει αίτημα για 1.579 προσλήψεις μονίμων στην τετραετία 2020-2023 και αυτός είναι ένας μόνο από τους εκατοντάδες φορείς που έχουν κληθεί να δηλώσουν τις ανάγκες τους για την ερχόμενη τετραετία.

Ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων θεσπίσθηκε με τον νόμο 4590/2019 και έχει σκοπό την καλύτερη οργάνωση του Δημοσίου ώστε αφενός οι ίδιοι οι φορείς να έχουν καταγεγραμμένες τις ανάγκες τους με βάση τα οργανογράμματά τους, αφετέρου η κυβέρνηση και το ΑΣΕΠ να μπορεί να σχεδιάζει καλύτερα τις προκηρύξεις και να μην είναι απαραίτητες Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για 10 και 20 προσλήψεις καθώς θα είναι εφικτή η ομαδοποίηση των δράσεων.

Το «Εθνος» παρουσιάζει σήμερα τα αιτήματα προσλήψεων που έχει υποβάλει η ΑΑΔΕ για το διάστημα 2020-2023 ενώ το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει από όλους τους φορείς της αποκαλούμενης γενικής κυβέρνησης (υπουργεία, αυτοδιοίκηση, νομικά πρόσωπα) να δηλώσουν τις ανάγκες τους για την ίδια περίοδο. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων έχει λήξει για όλους τους φορείς πλην του υπουργείου Εσωτερικών που καλύπτει ταυτόχρονα τους 325 δήμους και τις 13 περιφέρειες.

Εντός των ερχομένων εβδομάδων, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αναμένεται να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου. Ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, υπολογίζεται πως το Δημοσιο θα ζητά περίπου 50.000 προσλήψεις την τετραετία 2020-2023 προκειμένου να καλύψει τις απώλειες λόγω έλλειψης διορισμών και συνταξιοδοτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2019-2022 είχαν συμφωνηθεί με τους θεσμούς περίπου 35.000 προσλήψεις τηρουμένης της αναλογίας 1 πρόσληψη ανά 1 αποχώρηση. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να επικαιροποιηθεί για το διάστημα 2020-2023 χωρίς να αναμένονται τεράστιες μεταβολές. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι δύσκολο το όριο του μεσοπρόθεσμου να ξεπερασθεί εκτός εάν επιτευχθεί κάποια ρύθμιση όπως έγινε πρόσφατα με τις προσλήψεις στην εκπαίδευση και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε βάθος τριετίας και οι 3.000 για το «Βοήθεια στο Σπίτι» εξαιρέθηκαν, δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο το όριο του Μεσοπρόσθεσμου αυξήθηκε κατά 50%.

Υπό την έννοια αυτή, εάν επιβεβαιωθεί αριθμπός 50.000 αιτημάτων δεν θα θεωρηθεί εξωπραγματικός. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα αιτήματα των φορέων του Δημοσίου θα περάσουν από αξιολόγηση καθώς η κατάθεσή τους στηρίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπου συνυπολογίζονται: 1)οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού με σύνταξη, 2)τα υφιστάμενα κενά σε προσωπικό, 3)οι στρατηγικές προτεραιότητες του κάθε φορέα και 4)οι εκτιμώμενες ανάγκες ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε συνδυασμό με την πιθανότητα αυτές να καλυφθούν και από μετατάξεις.

Δείτε τις ειδικότητες και το αναλυτικό ρεπορτάζ για τις 1.579 προσλήψεις στο σημερινό ένθετο “ΕΡΓΑΣΙΑ+” που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα ΈΘΝΟΣ.