Αρχική Εποχικοί 99 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

99 θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό ενισχύεται το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας”, προκειμένου να καλύψει τις εποχικές ανάγκες του. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 84 υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (καθαριστές-καθαρίστριες) και 15 υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (βοηθητικές εργασίες καθαριότητας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, Τ.Κ. 115 22. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6409129,2106409520, 2106409363, 2106409640.