Αρχική Εποχικοί 9 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

9 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κάλυψη εννέα θέσεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30 Ιουνίου 2017 και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Οι θέσεις καταέμονται στις εξής τέσσερις ειδικότητες:

  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, τέσσερις θέσεις,
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία θέση,
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών, δύο θέσεις, και
  • ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, δύο θέσεις.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 14 Μαρτίου 2017.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26510 01051 και 26510 01053.