Αρχική Εποχικοί 8μηνες προσλήψεις στον Δ.Ε.ΔΔ.Η.Ε Ηρακλείου

8μηνες προσλήψεις στον Δ.Ε.ΔΔ.Η.Ε Ηρακλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Ηρακλείου, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/05/2020-19/05/2020

Τηλέφωνο: 2810 378374

Δείτε την προκήρυξη εδώ