Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί-ΑΣΕΠ: 12 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

Εποχικοί-ΑΣΕΠ: 12 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας, που εδρεύει στην Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ