Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι δυνατότητες που δίνει το myOAEDlive.gov.gr για ανέργους

ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι δυνατότητες που δίνει το myOAEDlive.gov.gr για ανέργους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΑΕΔ

Νέες υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί μέσα στο τελευταίο διάστημα μέσω της νέας πλατφόρμας ψηφιακών ραντεβού myOAEDlive που ξεκίνησε πιλοτικά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Επιπλέον των υπηρεσιών που ήδη λειτουργούν για την παροχή συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήσης) από τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών του ΟΑΕΔ, το τελευταίο διάστημα η πλατφόρμα myOAEDlive δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού ψηφιακών ραντεβού με το ελληνικό γραφείο EURES του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής κινητικότητας, για την αναζήτηση θέσεων εργασίας ή εργαζομένων στον ΕΟΧ, με εξειδικευμένους συμβούλους του ΟΑΕΔ για τη επικαιροποίηση στοιχείων του μητρώου εγγεγραμμένων ανέργων.

Ειδικότερα, μέσω αυτού του μέσου, ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ έχει τη δυνατότητα να προβεί σε  διόρθωση, ενημέρωση ή αλλαγή στοιχείων στο Μητρώο, ενώ παρέχει πληροφόρηση αναζήτησης θέσεων εργασίας ή εργαζομένων μέσω του Δικτύου EURES.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση myoaedlive.gov.gr Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν από την κεντρική σελίδα του gov.gr την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και εν συνεχεία την υποενότητα «Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών», όπου θα βρει την υπηρεσία «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

Η διαδικασία ορισμού ραντεβού είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική με τους κωδικούς TAXISnet και η πρόσβαση στο ραντεβού δεν απαιτεί αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς γίνεται απευθείας μέσω συνδέσμου (link) που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του πολίτη.

Να υπενθυμίσουμε, ότι ο ΟΑΕΔ το προηγούμενο διάστημα παρείχε μία ακόμα βοήθεια στους ανέργους μέσω της νέας της πλατφόρμας  myOAEDIive.gov.gr.

Υπηρεσίες

1. «Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους»:

Στο θεματικό αυτό πεδίο ο αιτών μπορεί να εξυπηρετηθεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του, σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής προς εγγεγραμμένους ανέργους με χρήση νοηματικής γλώσσας/χειλεανάγνωσης ή με διερμηνεία σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής.

2. «Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις»:

Στο συγκεκριμένο πεδίο ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών μπορεί:

 • Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας).
 • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.
 • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας.
 • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Πρακτικής Άσκησης.
 • Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)

3. «Πληροφόρηση για αναζήτηση θέσεων εργασίας ή εργαζομένων μέσω του Δικτύου EURES».

Στο συγκεκριμένο πεδίο, εντάσσονται οι εξής υπηρεσίες:

α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες εργασία στην Ευρώπη, μέσω των οποίων ο αιτών εξυπηρετείται από σύμβουλο του Δικτύου EURES:

 • για αναζήτηση εργασίας σε κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο,
 • για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις προαναφερόμενες χώρες και
 • για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στοχευμένης εργασιακής κινητικότητας.

β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις για πρόσληψη προσωπικού από την Ευρώπη, μέσω των οποίων ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της επιχείρησης μπορεί, σε συνεργασία με σύμβουλο του Δικτύου EURES:

 • να ενημερωθεί για την αναζήτηση προσωπικού από κράτος μέλος της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
 • να ενημερωθεί για τη διαδικασία δημοσίευσης θέσεων εργασίας για πρόσληψη προσωπικού από τις ανωτέρω χώρες και
 • να ενημερωθεί για τα προγράμματα στοχευμένης εργασιακής κινητικότητας.

4. «Ενημέρωση Μητρώου Εγγεγραμμένων».

Στο συγκεκριμένο πεδίο, ο ήδη εγγεγραμμένος αιτών μπορεί να διενεργήσει τις ακόλουθες πράξεις διόρθωσης, ενημέρωσης ή αλλαγής στοιχείων στο Μητρώο:

 • Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας/κατοικίας (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.)
 • Αλλαγή Α.Δ.Τ. ή Άδειας Παραμονής ή Δελτίου Διεθνούς και Επικουρικής Προστασίας κ.ο.κ.
 • Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εγγραφή
 • Αλλαγή εθνικότητας κατόπιν κτήσης ελληνικής υπηκοότητας/ιθαγένειας
 • Εγγραφή στο ειδικό μητρώο ΕΚΟ και αντίστροφα επιστροφή στο μητρώο αν λήξει η πιστοποίηση ΚΕΠΑ
 • Ενημέρωση στοιχείων μητρώου εγγεγραμμένων ΕΚΟ».