Αρχική Διεθνή 80 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

80 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), ενδέχεται να προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
1. Τελωνεία: 40
2. Φορολογία: 40

H αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 13 Νοεμβρίου 2018.