Αρχική Εποχικοί 8 προσλήψεις στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

8 προσλήψεις στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ» ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΟΑΠΠΑ), που θα αμείβονται με ωριαία αποζημίωση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων, από έσοδα που εισπράττει ο Οργανισμός για υπηρεσίες που παρέχει σε ωφελούμενους έναντι αντιτίμου. Οι ειδικότητες, η διάρκεια σύμβασης, ο αριθμός των ατόμων:

  • 2 Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή jumba ή pilates.
  • 1 Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Ενόργανη και τη Ρυθμική Γυμναστική και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή jumba ή pilates
  • 1 Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό- Αθλητικοί Δρόμοι- Στίβος- και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή jumba ή pilates.
  • 1 Ένας (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ με ειδικότητα ΚΙΘΑΡΑ
  • 1 Ένας (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ με ειδικότητα Πιάνο
  • 1 Ένας (1) ΠΕ Θεατρολόγος
  • 1 Ένας (1) ΔΕ Χοροδιδάσκαλος Λάτιν- Χορών

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε εφημερίδα Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:30- 14:30. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.