Αρχική ΑΣΕΠ 8 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

8 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοίνωσε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οχτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων: «Υλοποίηση Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού» και «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού»

Οι συμβάσεις θα έχουν συνολική διάρκεια απασχόλησης έως δώδεκα (12) μήνες.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή, 16 Απριλίου και λήγει τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση :

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα ΙΔΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ