Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 8 προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

Εποχικοί: 8 προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ ( 8 ) ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων, προς κάλυψη των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων και στο email : [email protected] και [email protected] , από την Παρασκευή 23-07-2021 έως και την Πέμπτη 29-07-2021 .