Αρχική ΑΣΕΠ 8 Προσλήψεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς

8 Προσλήψεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προκήρυξη