Αρχική Εποχικοί 8 Φύλακες στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

8 Φύλακες στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής: 

7 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
1 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 26610 30443