Αρχική Εποχικοί 8 άτομα στο ελληνικό κέντρο ψυχικής υγιεινής και ερευνών

8 άτομα στο ελληνικό κέντρο ψυχικής υγιεινής και ερευνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς , Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Α) Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής
 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1) (Μονάδα Ενηλίκων Πειραιά)

Β) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης
 ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)
 ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)
 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

Γ) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς
 ΠΕ Ψυχίατρος (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)
 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)
 ΤΕ Νοσηλευτικής (1) – (Οικοτροφείο «Δίας»)

Δ) Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου
 ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)