Αρχική Εποχικοί 8 άτομα στην εφορεία αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

8 άτομα στην εφορεία αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης.

3 ΠΕ Αρχαιολόγοι
5 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 07/02/2020 – 20/02/2020

Τηλέφωνο: 210 9238175 εσωτ. 203

Δείτε την προκήρυξη εδώ