Αρχική Ελλάδα 7μηνες συμβάσεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

7μηνες συμβάσεις στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 59 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31-12-2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14/05/2020 έως 25/05/2020.

Τηλέφωνο: 2313 306491

Δείτε την προκήρυξη εδώ