Αρχική Εποχικοί 77 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

77 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με εποχικό προσωπικό (77 θέσεις) ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών. Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 52 θέσεις ημερησίων φυλάκων ΔΕ, 10 θέσεις νυχτοφυλάκων ΔΕ και 15 θέσεις βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας ΥΕ.
Οι θέσεις έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και η υποβολή αιτήσεων είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε θα ξεκινήσει μετά την προκήρυξη τους απο τον φορέα.
Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων:
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αρχ. Χώροι & Μουσεία Αθήνας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 52 2109238724
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται στα τηλέφωνα που αναγράφονται εντός πεδίου πληροφοριών.