Με 764 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για διαγωνισμό, ο οποίος απέσπασε το “πράσινο φως” από το αρμόδιο υπουργέιο, και αφορά την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν στις εξής περιοχές: Αθήνας, Εύβοιας,Πειραιά, Λαμίας,Πάτρας,Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Καλαμάτας , Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να :

  • Έχουν τα προσόντα διορισμού
  • Να μην έχουν παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
  • Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 23 του ν. 2830/2000.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 17 Οκτώβρη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στον Γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα www.ministryofjustice.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ