Αρχική ΑΣΕΠ 75 μόνιμοι υπάλληλοι στην ΑΑΔΕ

75 μόνιμοι υπάλληλοι στην ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Successful woman

Στον προθάλαμο του ΑΣΕΠ βρίσκεται ο διαγωνισμός πρόσληψης 75 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα αφορά 75 θέσεις στην ειδικότητα ΔΕ και ΤΕ Τελωνειακών. Πρόκειται για θέσεις τακτικού προσωπικού που θα εργαστεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, Υπολογιστικών φύλλων και Υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικών, ή γαλλικών, ή γερμανικών).