Αρχική Εποχικοί 26 προσλήψεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας

26 προσλήψεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις  8 μηνών θα προσληφθούν 26 νέοι εργαζόμενοι στο Δήμο Καλαμάτας.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από 16 Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας, 7 Δ.Ε. οδηγοί κατηγορίας C με ΠΕΙ, 1 χειριστής ΔΕ μηχανικού σαρώθρου, 1 χειριστής ΔΕ σύνθετου εκσκαφτικού φορτωτικού μηχανήματος και 1 χειριστής ΔΕ γερανοφόρου οχήματος (φορτηγού με αρπάγη) ανυψωτικής ικανότητας άνω των 3 τόνων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ