Αρχική ΑΣΕΠ 73 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας

73 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 73 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη