Αρχική Δήμοι Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον Δήμο Παπάγου...

Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
δημος-παπαγου-χολαργου-kosmonea-001

Τη μείωση 50% ή την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), κατοίκων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) για το έτος 2021 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Ειδικότερα η μείωση 50% ή η απαλλαγή στα τέλη καθαριότητας & φωτισμού αφορά στις παρακάτω κατηγορίες κατοίκων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού που κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ως εξής:

1.ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ με ένα (1) ή περισσότερα τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020)
– έως 12.000,00€ πλήρης απαλλαγή,
– έως 24.000,00€ μείωση 50%. Το ποσό του εισοδήματος προσαυξάνεται 10% για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

2.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020)
– έως 18.000,00€ πλήρης απαλλαγή,
– έως 36.000,00€ μείωση 50%.

3.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ με τέσσερα (4) τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020)
– έως 21.000,00€ πλήρης απαλλαγή,
– έως 42.000,00€ μείωση 50% .
Για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα (4) τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, πλήρης απαλλαγή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς όριο εισοδημάτων από τόκους καταθέσεων.

4.ΑΠΟΡΟΙ: άτομα των οποίων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020) ήταν έως 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος (άνεργος/η σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών + δύο έτη) ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών και έως την ηλικία των 27 ετών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ., μείωση 50%.
Δύναται να χορηγηθεί πλήρης απαλλαγή, σύμφωνα με τις ανωτέρω οικονομικές προϋποθέσεις, κατόπιν θετικής εισήγησης Κοινωνικού Λειτουργού του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας, ο οποίος θα πρέπει να διεξαγάγει κοινωνική έρευνα μετά από την συγκατάθεσή του ενδιαφερόμενου.