Αρχική Διεθνή 72 Μεταφραστές Ιρλανδικών σε Όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης

72 Μεταφραστές Ιρλανδικών σε Όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «μεταφραστές» (ομάδα καθηκόντων AD).

Ο κύριος ρόλος του γλωσσομαθούς διοικητικού υπαλλήλου (μεταφραστή) είναι η υψηλού επιπέδου μετάφραση εγγράφων εντός των τασσόμενων προθεσμιών και η παροχή γλωσσικών συμβουλών ως συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή του οργανισμού για τον οποίο εργάζεται.

οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους για τις 72 θέσεις μεταφραστών ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης.