Αρχική Εποχικοί 70 εποχικές προσλήψεις στο Γ.Ν Έλενα Βενιζέλου

70 εποχικές προσλήψεις στο Γ.Ν Έλενα Βενιζέλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ για το Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ανακοίνωσε την πρόσληψη 70 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019.

ΣΟΧ2/2018

ΣΟΧ3/2018

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/12/2018-07/01/2019

Τηλέφωνο: 210 6402118