Αρχική Προγράμματα 7 υποτροφίες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

  7 υποτροφίες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει επτά (7) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

  Έρευνα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, της Μηχανικής Μάθησης, των Big Data και της Βιοπληροφορικής.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14/12/2020

  Τι προσφέρουν τα Joint PhD programs:

  Eίδος υποτροφίας: Η υποτροφία είναι πλήρης (καλύπτει τα δίδακτρα, το κόστος διαβίωσης, μετακινήσεις και τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια).

  Η έρευνα θα διεξάγεται στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab), του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ). Οι υποτροφίες παρέχουν τη δυνατότητα σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από την πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

  Προσφερόμενες θέσεις

  Ιnstitution: Dalhousie University

  Θέση 1
  Field: Big data/ Machine Learning / Knowledge representation
  Big data analysis for precision medicine

  Θέση 2
  Field: Artificial Intelligence / Data Mining / Big Data
  Data mining for forecasting anomalies in maritime data

  Institution: University of Houston

  Θέση 3
  Field: Artificial Intelligence/ Machine Learning
  Deep Learning for the analysis of multimedia content

  Θέση 4
  Field: Artificial Intelligence / Machine Learning
  Towards using linked data for interpreting deep learning models

  Θέση 5
  Field: Artificial Intelligence / Text Mining / Bioinformatics
  Extracting knowledge from multiple modalities in biomedical publications

  Institution: Rice University

  Θέση 6
  Field: Artificial Intelligence / Robotics
  Considering human behaviour ambiguities in robot motion planning

  Institution: University of Texas at Arlington

  Θέση 7
  Field: Artificial Intelligence / Human-Robot Collaboration
  Robotic social intelligence for human-robot collaboration

  Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω θέσεις

  Περισσότερες πληροφορίες για τα Διδακτορικά σε κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά:

  • Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
  • Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
  • Department of Computer Science at the Rice University (RICE), ΗΠΑ (https://csweb.rice.edu/)
  • Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)

  Διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής: Οι υπότροφοι διαμένουν τα 2 πρώτα χρόνια στο εξωτερικό, όπου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα. Στη συνέχεια, διενεργούν τη βασική ερευνητική εργασία του διδακτορικού στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για διάστημα 1,5 έτους, και τέλος, επιστρέφουν στο εξωτερικό για να ολοκληρώσουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων.

  Η επιτυχία του προγράμματος υποτροφιών:
  Το πρόγραμμα υποτροφιών για Joint PhDs διενεργείται με μεγάλη επιτυχία από το 2008 και βασίζεται στις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες του ΙΠΤ, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Οι φοιτητές και απόφοιτοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και με μερικά από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, όπως το University of Southern California, το Carnegie Mellon University, το Yale University, αλλά και να εργαστούν σε εταιρίες τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Toshiba, η Uber, η Amazon.

  Τι λένε για το πρόγραμμα υποτροφιών οι απόφοιτοι και οι τρέχοντες υπότροφοι.

  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
  α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών από το έτος κτήσης του πτυχίου τους.
  β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2021.
  γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2021.

  Οι αιτήσεις (με φωτογραφία) και τα απαιτούμενα, κάτωθι, δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 14/12/2020 (23:59) μέσω email με θέμα “PhD Scholarships 2021” στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  – Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο Αίτησης Υποτροφιών 2021)
  – Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
  – Αναλυτική βαθμολογία.
  – Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
  – Έκθεση σκοπιμότητας 1 – 2 σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους
  – Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.

  Για τυχόν διευκρινίσεις όσον αφορά στα κριτήρια των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να στείλουν ερώτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  Διαδικασία Επιλογής:
  Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν αρχικά από Επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις και όσοι προκριθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, κατά την διάρκεια της τελικής φάσης αξιολόγησης. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη και τα κριτήρια των Πανεπιστημίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 21/12/2020. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο το διάστημα από 11/01/2021 έως 15/01/2021. Μετά την κάθε παρουσίαση, θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη.

  Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά θέση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 7/10. Οι εν λόγω υποψήφιοι, στη συνέχεια, θα κληθούν σε συνέντευξη και θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του αντίστοιχου Πανεπιστημίου.

  Πληροφορίες:
  – κα Άννα Μανουσαρίδου ([email protected])

  Υπεύθυνος Προγράμματος Υποτροφιών / Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης.

  Έντυπο Αίτησης Υποτροφιών 2021