Αρχική Προγράμματα Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσκληση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσκληση για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020‐21 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα είναι:

  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά
  • Μακροοικονομική Ανάλυση
  • Μικροοικονομική Ανάλυση
  • Νεότερη Οικονομική Ιστορία
  • Οικονομετρία
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Πολιτική Οικονομία

  Δείτε την ανακοίνωση εδώ.