Αρχική Πρακτική άσκηση ΑΣΟΕΕ: Σπουδές στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ: Σπουδές στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), προχώρησε στην προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση – Δείτε την εδώ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλο προπτυχιακών σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
 • Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφα διπλωματικών εργασιών
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • 2108203670
 • postgrad_sob@aueb.gr