Αρχική Πρακτική άσκηση ΑΣΟΕΕ: Σπουδές στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ: Σπουδές στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), προχώρησε στην προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση – Δείτε την εδώ.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλο προπτυχιακών σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  • Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αντίγραφα διπλωματικών εργασιών
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές
  • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: