Αρχική Συμβασιούχοι Συμβασιούχοι: Ανοιχτές 8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

  Συμβασιούχοι: Ανοιχτές 8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Ο Δήμος Κηφισιάς προχώρησε στην ανακοίνωση για 8 θέσεις εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

  Οι θέσεις:

  • ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων (6)
  • ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (2)

  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά , στο site του ∆ήµου Κηφισιάς εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

  Δείτε την ανακοίνωση εδώ.