29 προσλήψεις μεσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Χίου

0
36

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: 04/11/2020

Επικοινωνία:
22713 50815, 22713 50817

Δείτε την προκήρυξη εδώ.