Αρχική Εποχικοί Δήμος Αθηναίων: 95 ανοικτές θέσεις εργασίας έως 12 μηνών

Δήμος Αθηναίων: 95 ανοικτές θέσεις εργασίας έως 12 μηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσλήψεις 95 εποχικών έχει ανακοινώσει ο Δήμος Αθηναίων μέσω 2 προκηρύξεων που αφορούν το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Οι προκηρύξεις: 

Το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων για την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 65 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Επικοινωνία:
210 5246515-6
Δείτε την προκήρυξη εδώ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/10/2020-30/10/2020

Επικοινωνία:
210 5102451, 210 5102470
Δείτε την προκήρυξη εδώ