Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 65 προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

AΣΕΠ: 65 προσλήψεις στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ