Αρχική Εποχικοί 64 προσλήψεις στο Δασαρχείο Λαυρίου για αντιπυρική προστασία

64 προσλήψεις στο Δασαρχείο Λαυρίου για αντιπυρική προστασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για την αντιπυρική προστασία των δασών ανοίγουν 64 θέσεις εργασίας στο δασαρχείο Λαυρίου. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, οκτάμηνης διάρκειας και με κωδικό 101208.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες:
1. γεωτεχνικοί- δασολόγοι (2) ΠΕ
2. Δασοπόνοι (2) ΤΕ
3. Ειδικοί Δασικής Προστασίας ΔΕ
4. Φύλακες (2) ΔΕ
5. Διοικητικό – Λογιστικό Προσωπικό (4) ΔΕ
6. Εργάτες -Εργάτριες (50) ΥΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ : 64

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Κερατέας και στα τηλέφωνα 2299320210 & 2299320228.