Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 102 θέσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων

Αιτήσεις για 102 θέσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά 102 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την Επικράτεια.

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιεί έργο αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που συνδέονται με έσοδα
εισιτηρίων και έσοδα πωλητηρίων.

Ειδικότερα :
Α) Υλοποιεί έργο ηλεκτρονικού εισιτηρίου και εγκατάστασης ολοκληρωμένου ενιαίου
συστήματος μηχανογράφησης τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία μας όσο και στα σημεία
πώλησης (52 πωλητήρια) σε όλη τη χώρα.
Β) Εφαρμόζει πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Γ) Θέτει σε λειτουργία ηλεκτρονική πώληση των εκμαγείων και των εκδόσεων και τη χρήση
POS (Point of Sales).

Συγκεκριμένα:

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 102 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/10/2020-12/10/2020

Επικοινωνία:
210 3722550, 210 3722579
Δείτε την προκήρυξη εδώ