Αρχική ΑΣΕΠ 62 άτομα Τακτικού Προσωπικού στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

62 άτομα Τακτικού Προσωπικού στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 62 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικούν δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”.

Πρόκειται για 56 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις ειδικότητες ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νομικών, ΠΕ
Περιβάλλοντος και ΠΕ Πληροφορικής και 6 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις ειδικότητες ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής.

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr, από τις 22 Απριλίου ημέρα Δευτέρα έως τις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή.