Αρχική Ασφάλιση Ανώτατο όριο τα 900 ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ανώτατο όριο τα 900 ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με μικρές αλλαγές στα κριτήρια χορήγησής του ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου η καθολική  εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για 700.000 περίπου δικαιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.

Στην σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται συνολική δαπάνη 702,6 εκατ ευρώ, επίδομα ύψους 200 ευρώ για ένα ατόμο, συν 100 ευρώ για τα 2 άτομα οικογένειας, συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ, μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Θεσπίζεται όριο καταθέσεων για μονοπρόσωπο νοικοκυριό τα 4.800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 13.200 ευρώ για πενταμελή οικογένεια και άνω.

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται:

 – Ατομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, ή σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, ή σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων.

– ‘Ατομα τα οποία φιλοξενούνται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες, κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος προστατευμένων διαμερισμάτων.

– Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

– Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα΄.

Αναλυτικά, στην Απόφαση ορίζεται πως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:

Εισοδηματική ενίσχυση: Το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.

Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:  Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράμματος. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης. Κοινωνικό τιμολόγιο δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Προώθηση των δικαιούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια. Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι τελευταίους μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 1.200 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 1.800 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος, ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 2.100 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη: 2.400 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη:  2.700 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη, ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 3.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.