Αρχική Εποχικοί 6 εποχικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

6 εποχικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής:

1 ΤΕ Συντηρητή Έργων Τέχνης (Ομάδας Β’ τοιχογραφία) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικό Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Έργων Τέχνης (διάρκειας 2 μηνών)
1 ΔΕ Ειδικευμένο Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευμένο Εργάτη με εξειδίκευση στον καθαρισμό-πλύσιμο οστράκων (διάρκειας 2 μηνών)
1 ΔΕ Ειδικευμένο Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευμένο Εργάτη (διάρκειας 1,5 μηνός)
3 ΥΕ Ειδικευμένους Εργάτες (διάρκειας 1,5 μηνός).

Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος 20007, υπόψη: κας Μαριάννας Ιατράκη (τηλ.
επικοινωνίας: 274103263).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/09/2018-11/09/2018